Kogenerace v centru udržitelné energetiky

1 min čtení

Obsah článku

  Necelý měsíc nás dělí od začátku již tradiční konference Dny Teplárenství a Energetiky. Jako jeden z hlavních partnerů konference Dny teplárenství a energetiky 2024, jsme plni očekávání a připraveni sdílet naše inovace a strategie pro efektivní provoz kogenerace.

  Konference se již tradičně koná v Olomouci ve dnech 23.–24. 4. 2024. Naše účast je příležitostí nejen k prezentaci našich řešení, ale také k dialogu s ostatními odborníky a k navazování nových partnerství.

  V rámci konference se zaměříme na klíčová témata, která formují budoucnost teplárenství:

  • Strategický vývoj teplárenství: Jak se teplárenský sektor přizpůsobuje snižování emisí a přechodu k obnovitelným zdrojům energie.
  • Technika a technologie v teplárenství: Představení moderních bezuhlíkových technologií, které zvyšují efektivitu a snižují závislost na fosilních palivech.
  • Akumulace energie a flexibilita: Jak velká průmyslová tepelná čerpadla a další inovativní řešení mohou zlepšit správu a skladování energie.
  • Odpady a jejich energetické využití: Diskuse o nových přístupech k energetickému využití odpadů a chemické recyklaci.

  Naše vize je jasná:

  chceme být u středu transformace energetického sektoru a přispět k vytvoření udržitelné budoucnosti, kde energetika pracuje v harmonii s přírodou a společností.

  Věříme, že společně s ostatními účastníky konference můžeme najít cesty k lepší budoucnosti a že naše kogenerační řešení budou hrát klíčovou roli v tomto procesu.

  Těšíme se na setkání s vámi na konferenci Dny teplárenství a energetiky 2024 a na společné hledání cest k čistší a efektivnější energetice.

  O připravované konferenci se dočtete také na stránkách pořadatele, případně v tomto článku.