Zúčastnili jsme se konference Biomasa, Bioplyn & Energetika 2023

1 min čtení

Obsah článku

    Naše firma se zúčastnila konference Biomasa, Bioplyn & Energetika 2023, která se konala 9. listopadu 2023 v hotelu SEN v Senohrabech.

    Konference byla pořádána Českým sdružením pro biomasu (CZ Biom) a byla zaměřena na aktuální vývoj a trendy v oblasti využití biomasy a bioplynu pro energetické účely. Naše firma je dlouholetým členem CZ Biom a podporuje rozvoj tohoto oboru v České republice.

    Na konferenci vystoupil náš kolega Jiří Novák s přednáškou na téma Agregace bioplynových zdrojů a potenciál zvýšení výnosu provozu BPS. V přednášce představil možnosti a výhody spojování bioplynových stanic do skupin, které mohou společně dodávat elektrickou energii do distribuční soustavy a zvyšovat tak efektivitu a rentabilitu svého provozu. Přednáška byla velmi zajímavá a vyvolala diskusi mezi účastníky konference.

    Rádi bychom poděkovali pořadatelům konference za jejich profesionální přípravu a organizaci. Konference byla velmi užitečná a inspirativní pro všechny, kteří se zabývají biomasou a bioplynem. Těšíme se na další setkání s odborníky a partnery z tohoto oboru.

    Přednášku si můžete prohlédnout zde