Evropa: English Deutsch
Čeština

Choose your region

Have you opened gentec.cz in a country other than the Czech Republic? Go to the site of your region, where you will find prices, promotions and events that apply to it

Enter
 

O nás

Jsme významným českým výrobcem kogeneračních, mikrokogeneračních a trigeneračních jednotek na zemní plyn, bioplyn a jiná paliva. Vedení společnosti, vývojové centrum a výroba sídlí v Brně, významném centru vědy, výzkumu a inovativních technologií. Při vývoji a výrobě kogeneračních jednotek klademe důraz na spolehlivost, flexibilitu a funkčnost konstrukčního řešení. Stejně tak je pro nás důležité férové jednání a partnerský přístup.

 

S našimi zákazníky konzultujeme jejich záměry a pečlivě se věnujeme přípravě optimálního návrhu technického řešení instalace kogeneračních jednotek. Neustále také rozvíjíme naše poprodejní služby a zlepšujeme kvalitu poskytovaného servisu a dispečinku. Věříme, že pouze tímto způsobem lze dosáhnout spokojenosti našich zákazníků a partnerů.

gentec
 

Cesta Gentec

Vzniká divize kogeneračních jednotek jako součást společnosti Karla spol. s r.o. Uzavíráme partnerství s výrobcem motorů MAN.

Realizujeme první projekty, ve kterých kromě kogenerační jednotky dodáváme celé projekty na klíč.

Realizujeme první projekty s motory MTU.

Náš projekt instalace KGJ o výkonu 999 kWe pro Sedlecký Kaolin a.s. vyhrává cenu Ministerstva průmyslu a obchodu za Podnikatelský projekt roku v kategorii Úspory energií.

Vzniká společnost GENTEC CHP s.r.o., do níž jsou převedeny aktivity divize kogeneračních jednotek.

Dodáváme projekty na klíč s KGJ pro přední energetické společnosti jako Innogy Energo s.r.o.

Uzavíráme dlouhodobé partnerství na dodávky KGJ s Innogy Energo s.r.o.

Úspěšně vstupujeme na další evropský trh – do Velké Británie.

Uzavíráme partnerství na dlouhodobé dodávky KGJ do Prahy pro společnost Veolia a.s.

KGJ dodáváme do devíti Evropských trhů a připravujeme další expanzi.

Vyvíjíme KGJ spalující vodík, řídící systém KGJ na bázi umělé inteligence a velké KGJ nad 10 MWe.

Na italském veletrhu Ecomondo jsme oficiálně představili kogenerační jednotku GT-MH2 260 eco spalující příměs vodíku

 

Inovace a vývoj

Inovacím a neustálému zlepšování našich produktů a služeb přikládáme tu největší důležitost. Máme za sebou složité projekty s SCR, umíme spalovat duální palivo, zvládáme trigeneraci. Vyvíjíme kogenerační jednotky na vodík a podílíme se na vývoji řídícího systému KGJ využívajícího umělou inteligenci a machine learning. Zde jsou tři hlavní směry vývoje do kterých investujeme a jsou podle nás spojené s budoucností energetiky.

Inovace a vývoj
Velká kogenerace

Velká kogenerace

Kogenerační jednotky o výkonech mezi 3 MWe až 10 MWe budou v budoucnu poskytovat síti stabilitu a flexibilitu. My chceme být u toho.

Vodík

Vodík

Toto palivo bude nedílnou součástí energetiky budoucnosti. A naše kogenerační jednotky ho budou spalovat. Do vývoje investujeme jako jedni z prvních.

Více informací
AI a machine learning

AI a machine learning

Umělá inteligence bude součástí řídících systémů našich KGJ a to mimo jiné ulehčí proces agregace kogeneračních jednotek do virtuálních elektráren.

 

Kde působíme

Naše kogenerační jednotky dodáváme na tyto trhy:

 • Česká republika
 • Slovensko
 • Polsko
 • Rakousko
 • Itálie
 • Velká Británie
 • Irsko
 • Rumunsko
 • Srbsko
 • Bulharsko
 • Belgie
 • Německo
 • Ukrajina
 • USA
 • Kanada
O nás
 

Projekty výzkumu a vývoje

 

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026387 Vývoj inovativní kogenerační jednotky spalující plyny s příměsí vodíku je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace.

Záměrem projektu jsou aktivity VaV vedoucí k výrobě prototypu inovativní KGJ, která bude spalovat zemní plyn či bioplyn s až 20% příměsí vodíku. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem vodíku bude kladen důraz zejména na bezpečnost a spolehlivost kogenerační jednotky. Vodík je nastupující generací paliv, které lze využít k transformaci energetiky, lze je výhodně získat z OZE, a v případě jeho spalování v KGJ se jedná o environmentálně šetrnou technologii z pohledu LCA a lze ji aplikovat v decentrální energetice.

Projekt je podpořen dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 10905/22/61200/75 a je řešen ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Projekt je řešen v období 7/2021 až 5/2023.

. . .

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026720 Komunikační a řídicí jednotka sběru a integrace dat pro efektivní řízení energetických zdrojů je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace.

Projektový záměr je cílen na výzkum a vývoj funkčního vzorku hardwarového řešení pro sběr, zpracování a vyhodnocení dat ze soustavy energetických plynových zdrojů. Vytvořené řešení umožní obousměrnou (full-duplex) komunikaci s instalovanými zdroji a sjednocení typologie datových bodů získaných ze systémů různých výrobců. Komunikační platforma umožní výrazného zvýšení efektivity, možností ovládání a přehlednosti jednotlivých zdrojů pro nadřazené řídicí systémy.

Projekt je podpořen dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 20044/22/61200/2082 a je řešen ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Projekt je řešen v období 8/2021 až 5/2023.

. . .

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_375/0027079 Centrum průmyslového výzkumu, vývoje a inovací GENTEC CHP je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, výzva Potenciál.

Předmětem projektu je vznik centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací společnosti GENTEC CHP. Projekt tak přinese nové možnosti pro výzkumná řešení a aktuální projekty se zaměřením na výrobu a spotřebu bezemisního vodíku a řízení energetických zdrojů pomocí umělé inteligence. Vznik výzkumné infrastruktury podpoří strategii společnosti být leaderem v dodávkách a servisu inovativních a progresivních kogeneračních jednotek spalujících zelený vodík, a to zejména v Evropě.

Projekt je podpořen dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 94547/22/61200. Projekt je řešen v období 09/2021 až 06/2023.

Informace o podmínkách zpřístupnění infrastruktury v požadovaném rozsahu: seznam pořízeného vybavení.

. . .

Projekt CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0004617 Digitalizace společnosti GENTEC CHP s.r.o.

Předmětem projektu je nákup technických prostředků pro digitalizaci klíčových činností ve společnosti GENTEC CHP. Řešení, která budou aplikovaná v rámci projektového záměru, umožní zvýšit efektivitu celkového procesu ve firmě tím, že budou získány nové datové zdroje z primárních složek procesu a budou nastaveny nové možnosti pro využití dat napříč celým firemním procesem. Inovativním přínosem bude rovněž nová možnost komunikace prostřednictvím rozšířené reality.

. . .

Projekt (TK05020148/Výzkum a vývoj vodíkové mikrokogenerace pro řešení flexibility) je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ( TK – Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA).

Předměte projektu je pomocí R&D činností dosáhnout prototypu mikrokogenerační jednotky spalující zemní plyn (či bioplyn) s příměsí vodíku v poměru od 30 % výše a o výkonu 20 kW.

 

 

 

 

Certifikace ISO

Plníme následující ISO certifikace

 

Spolupracujte s námi

Rádi s vámi budeme spolupracovat na vašich projektech.