Evropa: English Deutsch
Čeština
 

Co je kogenerace

Kogenerace je vysoce účinná kombinovaná výroba tepla a elektřiny. Při výrobě elektrické energie vzniká v kogenerační jednotce současně teplo, a díky tomu je energie z paliva zužitkována s minimálními ztrátami a navíc s velmi nízkou úrovní produkovaných emisí.

Co je kogenerace

Proč využít kogeneraci

Vysoká účinnost

Vysoká účinnost

Kogenerační jednotky se spalovacími motory dosahují celkové účinnosti až 94 %, což z nich dělá jednu z nejefektivnějších technologií v energetice.

Flexibilita

Flexibilita

Kogenerační jednotky nejsou závislé na počasí nebo jiných okolních vlivech. Mohou flexibilně vyrábět energie v době, kdy je to potřeba.

Modularita

Modularita

Kogenerační jednotku umíme dodat v provedení, kdy vyrábí kromě elektrické energie a tepla také chlad, horkou vodu, páru nebo upravené CO2 pro využití ve sklenících.

Nízké emise

Nízké emise

Kogenerační jednotky mají velmi nízké emise díky využití katalyzátorů nebo technologie SCR. Do budoucna se počítá také se spalováním vodíku.

Ekonomika provozu

Ekonomika provozu

Díky podpoře KVET, efektivnímu využívání paliva, predikovatelné výrobě energií, možnosti poskytovat podpůrné služby a mnoha dalším faktorům je výnos z kogenerace stabilní a diverzifikovaný.

Stabilita pro budoucnost

Stabilita pro budoucnost

Kogenerační jednotky budou hrát v nové energetice důležitou roli. Stejně jako v minulosti velké uhelné zdroje budou poskytovat stabilitu a flexibilitu dodávek energií. Budou to ale dělat s vyšší účinností, mnohem nižšími emisemi a v místě spotřeby energií. Tedy mnohem efektivněji.

 

Kde využít kogeneraci

Papírenský a chemický průmysl Strojírenský průmysl Potravinářský průmysl Zemědělský průmysl Teplárny a CZT Ubytovací zařízení Nemocnice a polikliniky, domovy důchodců, ústavy sociální péče Plavecké bazény, aquaparky, lázeňská zařízení, wellness centra Administrativní, logistická, obchodní centra a sklady
Papírenský a chemický průmysl Strojírenský průmysl Potravinářský průmysl Zemědělský průmysl Teplárny a CZT Ubytovací zařízení Nemocnice a polikliniky, domovy důchodců, ústavy sociální péče Plavecké bazény, aquaparky, lázeňská zařízení, wellness centra Administrativní, logistická, obchodní centra a sklady
Kogenerační jednotka vyrobí elektrickou energii pro zajištění výrobních procesů a teplo ve formě teplé nebo horké vody, případně páry pokud je ve výrobním procesu potřeba. Je možné vyrobit také chladnou vodu. Chlad vyrobený v kogeneraci je významně levnější než ten vyráběný běžným způsobem. Vzhledem ke stálému a vysokému odběru tepla i elektrické energie během roku je ekonomická úspora velká. V těchto oborech je běžné, že podniky mají vlastní tepelné zdroje nad 20 MW příkonu v palivu. Cena tepla vyráběného z KGJ se ani při vysoké ceně povolenek příliš nemění. Je to dáno tím, že s cenou povolenky roste i cena elektřiny vyrobené z KGJ a pak rostou i výnosy z ní, které tak významně eliminují dopad povolenek do ceny tepla. V takovém případě lze instalací kogenerační jednotky eliminovat náklady na emisní povolenky. Nezávislost na externích dodavatelích navíc přináší zajištění plynulosti provozu v případě black-outu. Správně navržená kogenerační jednotka i v případě, že podniky nemají stabilní celoroční spotřebu tepla, přináší zákazníkům značnou úsporu i při běhu během šesti až osmi měsíců v chladnějších ročních obdobích, kdy je teplo potřeba k vytápění a ohřevu TUV. Cena tepla vyráběného z KGJ se ani při vysoké ceně povolenek příliš nemění. Je to dáno tím, že s cenou povolenky roste i cena elektřiny vyrobené z KGJ a pak rostou i výnosy z ní, které tak významně eliminují dopad povolenek do ceny tepla. Ekonomická úspora se v takovém režimu může pohybovat až v řádech milionů korun ročně podle velikosti provozu. Úspora je navíc tvořena několika složkami, takže je diversifikovaná a dlouhodobá. Zejména v době rostoucích cen energií se kogenerační jednotka vyplatí a eliminuje vliv rostoucích nákladů na vstupy.V potravinářské výrobě bývá velká spotřeba technologického tepla nebo páry. Obojí lze na kogenerační jednotce vyrobit levněji než u konvenčních zdrojů. Spolu s tím je tato výroba náročná také na spotřebu elektrické energie a proto jsou kogenerační jednotky vhodným způsobem jak snížit náklady v těchto provozech a zároveň snížit náklady na emisní povolenky u zdrojů které mají příkon v palivu vyšší než 20 MW. Cena tepla vyráběného z KGJ se ani při vysoké ceně povolenek příliš nemění. Je to dáno tím, že s cenou povolenky roste i cena elektřiny vyrobené z KGJ a pak rostou i výnosy z ní, které tak významně eliminují dopad povolenek do ceny tepla. Je možné vyrobit také chladnou vodu. Chlad vyrobený v kogeneraci je významně levnější než ten vyráběný běžným způsobem. Díky živočišnému odpadu, které tyto podniky generují, je možné prostřednictvím anaerobní digesce vyrábět bioplyn přímo v místě výroby. Podniky využívající bioplynové kogenerační jednotky si tak mohou zajistit energetickou samostatnost a výrazně zefektivnit hospodárnost podniku. Veškerá energie je navíc vyráběna ekologicky čistou cestou. V ČR byla většina bioplynových stanic zprovozněna před osmi a více lety a  dnes jim vzniká potřeba obnovit KGJ, které po 50-60.000 motohodinách potřebují generální opravu nebo výměnu. Obnova KGJ je součástí našich služeb a máme v nich dobré reference.Kogenerační jednotky jsou vhodným zdrojem energií také pro systémy CZT, které mají v ČR dlouhou tradici a jsou důležitou součástí naší energetiky. Spotřeba tepla je zde zpravidla významně větší během topné sezóny. Velké zdroje tepelné energie se nyní ocitají v důsledku vysokých cen povolenek v nevýhodě a mnohdy se ocitají na hraně boje o přežití. I v případě přechodu z uhlí na plyn často řeší zdražování cen tepla vlivem rostoucích cen povolenek. To ale pouze v případě, že instalují plynové kotle namísto kombinované výroby elektřiny a tepla. Cena tepla z kotle je velmi citlivá na růst cen povolenek. Zatímco cena tepla vyráběného z KGJ se ani při vysoké ceně povolenek příliš nemění. Je to dáno tím, že s cenou povolenky roste i cena elektřiny vyrobené z KGJ a pak rostou i výnosy z ní, které tak významně eliminují dopad povolenek do ceny tepla. To dokazuje, že KGJ je vhodný nástroj pro eliminaci negativních vlivů vysokých cen povolenek pro podniky i teplárny. Krása tohoto mechanizmu je v tom, že má v sobě jakousi autoregulaci (větší cena EUA=větší výnos z prodeje EE=zmírnění dopadů EUA). To bude navíc v brzké době podpořeno zajímavými výnosy za poskytování flexibility, která bude nedostatkovým zbožím. Prostě a jednoduše teplárny a podniky mají velkou šanci stát se výrobci elektrické energie a profitovat z toho, nebo alespoň zmírnit dopady povolenek.Ubytovací zřízení, o kapacitě přibližně 50 lůžek a více zpravidla mají v otopném období dostatečnou potřebu tepla pro vytápění a v letním naopak spotřebovávají chlad pro klimatizaci a celoročně je zde stálá spotřeba TUV. Také potřeba elektřiny, je zejména u větších ubytovacích zařízení poměrně velká a kogenerační jednotky jim tak mohou náklady na tyto energie razantně snížit. Výhodou z hlediska vyváženosti spotřeby energií je i to, pokud mají hotely vlastní prádelny, mandlovny, wellness centra, nebo restauraci. Zařízení jako nemocnice mají spotřebu elektrické energie tepla vysokou. Potřeba je navíc poměrně rovnoměrná během dne i roku. V letním období je pak na některých odděleních potřeba také chlazení v podobě klimatizace – to je možné zajistit instalací trigenerace - kogenerační jednotky spojené s absorpční jednotkou. Ve velkých nemocnicích jsou velké tepelné zdroje nad 20 MW příkonu v palivu, které spadají do systému EU ETS. KGJ je pro tyto velké nemocnice, které mají vlastní zdroj tepla, řešením. Cena tepla vyráběného z KGJ se ani při vysoké ceně povolenek příliš nemění. Je to dáno tím, že s cenou povolenky roste i cena elektřiny vyrobené z KGJ a pak rostou i výnosy z ní, které tak významně eliminují dopad povolenek do ceny tepla. V nemocnicích je víc než kde jinde potřeba kvalitní a nepřetržité dodávky elektrické energie a proto se zde snad nejvíce uplatní výhoda kogenerační jednotky, která je vybavená synchronním generátorem umožňující výrobu elektrické energie v ostrovním provozu v případě energetického black-outu. Potřeba elektrické energie i tepla je poměrně stabilní v průběhu celého roku. Tepelná energie je potřebné pro ohřev vody v bazénu, ve sprchách, pro vytápění prostor včetně saun a vířivek. Elektrická energie se využívá pro osvětlení, pohon čerpadel a služby netechnického charakteru. Tyto areály bývají často dotovány z městských pokladen, a proto může instalace kogenerační jednotky pomoci právě městským rozpočtům, ale také všem ostatním provozovatelům těchto zařízení. Správně navržené kogenerační jednotky mohou přinést významnou úsporu. Tyto typy objektů mají celoročně velký odběr elektrické energie. Zároveň náklady na vytápění během topné sezóny a chlazení mimo ní jsou vysoké. Zpravidla jsou již vybudované rozvody tepla i chladu a proto v případě instalace kogenerační jednotky jsou potřeba jen minimální náklady na úpravu prostor. Tyto faktory řadí obchodní a administrativní centra k nejvhodnějším místům instalace kogenerační jednotky. Instalací KGJ tak tyto objekty získávají díky nejnižším možným nákladům na energie konkurenční náskok a stávají se pro nájemce atraktivnějšími.

Běžné řešení

vs

Kogenerace

Vyberte si vaši kogenerační jednotku