Evropa: English Deutsch
Čeština

KGJ v CZT Roztoky u Prahy

Kogenerační jednotka KE-MTUNG splňující velmi přísné hlukové a emisní limity.

Na podzim roku 2020 jsme v pozici generálního dodavatele díla dokončili a předali novou kogenerační jednotku KE-MTUNG 850 o výkonu 850kWe našemu významnému zákazníkovi, společnosti KOMTERM, a.s., která provozuje kotelnu v Roztokách u Prahy. Kotelna se nachází v klidné rezidenční čtvrti s řadovými a rodinnými domy. Je zřejmé, že zde byly kladeny vysoké nároku na útlum hluku, které se nám podařilo splnit. Součástí protihlukových opatření byly rozsáhlé stavební úpravy. Ve stávající budově kotelny byla pro kogenerační jednotku vytvořena nová samostatná strojovna. Kogenerační jednotka je spolu se stávajícími kotli zapojena v kaskádě do dvou akumulačních nádrží o celkovém objemu cca 80m3. Autorizovaným měřením emisí a hluku bylo potvrzeno, že kogenerační jednotky GENTEC splňují i ty nejpřísnější současné emisní limity.