Evropa: English Deutsch
Čeština

KGJ v CZT Náchod

V Náchodě naše jednotky KE-MTUNG vyrábějí elektřinu a teplo a poskytují SVR v rámci agregovaného bloku.

Městu Náchod se lépe dýchá díky čtyřem novým kogeneračním jednotkám. Ty jsme dodali v letech 2017 až 2020 společnosti innogy Energo s.r.o.. KGJ postupně nahradily původní parní uhelnou kotelnu CZT. Kogenerační jednotku na Mánesově nábřeží o výkonu 832kWe a kogenerační jednotku na sídlišti SUN o výkonu 999kWe jsme dodali a instalovali z pozice generálního dodavatele. Zbylé dvě kogenerační jednotky, každou o výkonu 999 kWe, jsme dodali v rozsahu dodávky technologie. Společnost innogy Energo s.r.o. provedenými modernizacemi kotelen výrazně zefektivnila využívání paliva a snížila emise z vyráběných energií.

V současnosti jsou tyto jednotky zařazeny do agregovaného bloku, který společnost innogy Energo s.r.o. vytvořila jako jeden z prvních agregátorů v ČR. Ukazuje tak nový směr využívání kogeneračních jednotek jako decentrálních zdrojů pro efektivní výrobu elektrické energie. Pro provozovatele přenosové soustavy ČEPS bude poskytovat služby výkonové rovnováhy (SVR) jako integrovaný agregátor