Evropa: English Deutsch
Čeština

Choose your region

Have you opened gentec.cz in a country other than the Czech Republic? Go to the site of your region, where you will find prices, promotions and events that apply to it

Enter
Bioplyn Konference Nová energetika Vodík

Konference Bioplyn a legislativa 2021

1 min čtení

Na konferenci Bioplyn a legislativa 2021 jsme přednášeli o nových trendech v technickém vývoji kogeneračních jednotek na bioplyn.

Obsah článku

    Na Konference Bioplyn a legislativa 2021 jsme přednášeli o nových trendech v technickém vývoji kogeneračních jednotek na bioplyn. Mluvili jsme například o technologiích pro snižování emisí, spalování vodíku, umělé inteligenci v řídících systémech KGJ jako podpůrného nástroje pro agregátory.

    Tyto témata se na první pohled mohou zdát jako ze vzdálené budoucnosti, ale není tomu tak. Vývoj jde rychle a my se těmto inovacím intenzivně věnujeme.

    Bioplynové stanice s kogeneračními jednotkami budou jedním z mnoha pilířů moderní energetiky. GENTEC si je toho vědom a proto rozšiřujeme naše služby a nabízíme obnovu KGJ na bioplyn.