Kogenerační jednotky snižují náklady na energie a zvyšují energetickou nezávislost podniků. Vzhledem k nedávnému zvýšení regulované složky ceny elektrické energie se provoz kogenerace stává ještě výhodnější. Regulovaná složka zahrnuje například platby za systémové služby, použití sítí, nebo podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie. Tyto platby jsou stanoveny Energetickým regulačním úřadem (ERU) a odběratelé je musí hradit dodavatelům elektrické energie.

Podniky, které používají kogenerační jednotky, si mohou vyrábět vlastní elektřinu a teplo, a tím omezit odběr elektřiny z veřejné sítě. Podniky pak díky kogeneraci mohou ušetřit až až 40 % celkových nákladů z regulované složky.

To se projeví na rychlé návratnosti investic do této technologie, která je na úrovni několika let. Kogenerace také zvyšuje bezpečnost a spolehlivost dodávek elektřiny a tepla, což je důležité pro plynulý provoz podniků.

Tato technologie přináší podnikům mnoho dalších výhod, jako jsou:

  • úspory na nákladech za energie
  • zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek
  • snížení emisí
  • možnost spalovat biometan nebo vodík
  • výnosy z poskytování služeb výkonové rovnováhy

KGJ se tak stává atraktivní investicí s krátkou dobou návratnosti.

Navíc se očekává, že od roku 2025 se změní způsob výpočtu plateb za rezervovanou kapacitu a příkon, což by mělo ještě více zvýhodnit provoz KGJ. Decentrální výroba a spotřeba elektrické energie je pro podniky výhodná zejména v době nestability a změn na energetickém trhu.

Jaké jsou výhody kogenerační jednotky pro váš podnik? Chcete se dozvědět více o tom, jak kogenerace snižuje vaše náklady na energie?

Naše společnost vám zajistí kompletní dodávku kogenerační jednotky od návrhu po instalaci. Máme zkušenosti s realizací kogenerace pro různé typy podniků a víme, jak vám pomoci ušetřit na energiích.

nebo