Evropa: English Deutsch
Čeština

PORADENSTVÍ A NÁVRH ŘEŠENÍ

Nacházíme správná řešení i ve složitých projektech. Našim zákazníkům a jejich záměrům se věnujeme již od začátku. Poraďte se s námi.

Nejsme výrobce, kterému jde pouze o to dodat technologii zákazníkovi za každou cenu, proto nabízíme poradenství a návrh řešení KGJ. Snažíme se od první chvíle, aby instalace kogenerační jednotky dávala zákazníkům smysl z pohledu kvality technického řešení. Správně navržené řešení se následně projeví na výnosech a návratnosti investice.

Poraďte se s námi o vašem projektu nebo záměru. Nabízíme vám toto:

 1. Volba optimálního výkonu kogenerační jednotky
  • Velmi důležité je správně navrhnout velikost výkonu kogenerační jednotky. Může se to zdát jako snadná disciplína, ale právě v tomto kroku vznikají často významné chyby, díky kterým se ekonomika provozu kogenerační jednotky zhorší. Návratnost investice to může oddálit o několik let. Poraďte se s námi o tom jak vaši kogenerační jednotku správně dimenzovat, může vám to ušetřit spoustu peněz, času a energie.
 2. Návrh technického řešení
  • Je potřeba myslet na to, že zabudování kogenerační jednotky do stávajícího systému energetiky má svá specifika a při návrhu technického řešení je potřeba dbát určitých zásad. Vhodné je zvážit všechny technické možnosti kogenerace a využití doplňkových provedení jako jsou výroba chladu, výroba horké vody nebo páry, nadstandartní snížení emisí spalin nebo hluku, provoz v režimu záložního zdroje a další. Snad žádná jiná technologie v energetice nenabízí tak velkou modularitu řešení. Poraďte se s námi o návrhu vašeho technického řešení a maximalizujte užitek a výnosy z vaší kogenerační jednotky.
 3. Výpočet ekonomiky provozu kogenerační jednotky pro navrhované řešení
  • Jsme připraveni vám vypracovat výpočet ekonomiky provozu kogenerační jednotky ve vašem projektu. Udělejte si přehled o tom, kolik energie KGJ vyrobí, jaký bude její projezd v průběhu jednotlivých měsíců, jaká bude celková výše a struktura nákladů a výnosů, jaké budou úspory za teplo a elektřinu a jaká bude návratnost investice.
 4. Poradenství v legislativě spojené s instalací kogenerační jednotky
  • S budováním a provozováním zdroje s kogenerační jednotkou jsou spojené administrativní a legislativní úkony. Napoprvé nemusí být pro každého přehledné a jednoduché. Máme v týmu na tuto problematiku experty, kteří vám poradí, případně můžeme vše vypracovat za vás. Ušetřete si čas a předejděte opomenutí, které by vám mohlo způsobit problémy.
 5. Poradenství spojené s vhodným nastavením výběrového řízení
  • Pokud se chystáte dodávku kogenerační jednotky soutěžit v tendru, můžeme vám nasdílet zásady, kterých je dobré se při tvorbě zadávací dokumentace držet. Výběrová řízení na dodávku kogenerační jednotky bývají často nevhodně nastavena. To pak může způsobit situaci, kdy je vybraná technologie pro investora nevhodná nebo to, že se tendru nezúčastní kvalitní dodavatelé. Neporadíme vám, jak přesně výběrové řízení zadat, ale poradíme zásady, kterých se držet, abyste pro váš projekt vysoutěžili to nejlepší.
 6. Doporučíme ověřené společnosti pro realizaci díla
  • Za dlouhá léta našeho působení v přípravě a realizaci projektů instalace KGJ máme portfolio ověřených společností v jednotlivých oborech a v různých částech ČR. Pokud si nejste jisti, na koho se obrátit, rádi vám doporučíme některou z prověřených společností.