KGJ pro centrální zásobování tepla v Praze

Místo zakázky: Veolia Praha
Oblast použití: CZT
Typ KGJ: KE – MTUNG 1000
Palivo: zemní plyn
Provedení: v protihlukové kapotě