Konfigurátor KGJ

Přehledně a rychle vás provedeme rozsáhlou nabídkou kogeneračních jednotek GENTEC a pomůžeme vybrat tu pravou podle vámi zadaných parametrů.

Konfigurovat Kogenerační jednotak GENTEC

BiFuel KGJ ČOV Gmünd, AT

Kogenerační jednotka GENTEC na duální palivo umožňuje přepínání mezi palivy při chodu kogenerační jednotky, a to jak v paralelním provozu se sítí, tak i v ostrovním režimu pro jehož provoz je upravena.

Společnost GENTEC CHP s.r.o. představuje nový model kogeneračních jednotek KE-MDG, který je schopný spalovat dva druhy plynů. Standardní kombinace je bioplyn a zemní plyn.

Další inovativní funkcí tohoto modelu je možnost přepínat za provozu kogenerační jednotky mezi dvěma druhy paliva. Přepínání mezi palivy je možné také při chodu kogenerační jednotky, a to jak v paralelním provozu se sítí, tak i v ostrovním režimu, kdy kogenerační jednotka napájí pouze vlastní spotřebu objektu. Přechod mezi palivy trvá do 3 minut, v závislosti na kvalitě bioplynu může být tato doba zkrácena na polovinu.

Toto řešení je velmi vhodné pro použití u bioplynových stanic a čistíren odpadních vod. Zde bývá požadováno zálohování v případě výpadku sítě. V případě výpadku kogenerační jednotka nastartuje na zemní plyn, jehož dodávka není závislá na napájení z elektrické sítě. Poté začne kogenerační jednotka napájet zařízení nezbytná pro dodávku bioplynu. Následně dojde k přepnutí paliva.

Požadavkem zákazníka bylo zachování provozu KGJ na zemní plyn a zároveň na bioplyn. Přepínání mezi oběma palivy je možné za provozu KGJ. Zároveň měla KGJ dle požadavku zákazníka umožnit provoz v ostrovním režimu.

Standardně je v KGJ spalován bioplyn. Při výpadku el. sítě by za normálních okolností došlo i k výpadku dmychadel které zabezpečují dodávku bioplynu pro spalování v KGJ. Došlo by tedy k výpadku provozu KGJ.

V případě výpadku el. napájení z distribuční sítě naše řešení umožňuje start KGJ na zemní plyn, a navíc v ostrovním režimu (bez el. napájení z distribuční sítě). Po zprovoznění dmychadel zabezpečující dodávku bioplynu do KGJ je možné provést záměnu paliva za provozu KGJ – ze zemního plynu na bioplyn.

Výše uvedené řešení bylo naší společností realizováno včetně veškerého dopojení na stávající potrubí a elektroinstalaci zákazníka. Veškeré práce související s instalací, uvedením do provozu a zkouškami KGJ byly provedeny ve velmi krátkém časovém úseku – 2 týdny.