Evropa: English Deutsch
Čeština

BiFuel KGJ ČOV Gmünd, AT

Kogenerační jednotka GENTEC na duální palivo umožňuje přepínání mezi palivy při chodu kogenerační jednotky, a to jak v paralelním provozu se sítí, tak i v ostrovním režimu pro jehož provoz je upravena.

Společnost GENTEC CHP s.r.o. představuje nový model kogeneračních jednotek KE-MDG, který je schopný spalovat dva druhy plynů. Standardní kombinace je bioplyn a zemní plyn.

Další inovativní funkcí tohoto modelu je možnost přepínat za provozu kogenerační jednotky mezi dvěma druhy paliva. Přepínání mezi palivy je možné také při chodu kogenerační jednotky, a to jak v paralelním provozu se sítí, tak i v ostrovním režimu, kdy kogenerační jednotka napájí pouze vlastní spotřebu objektu. Přechod mezi palivy trvá do 3 minut, v závislosti na kvalitě bioplynu může být tato doba zkrácena na polovinu.

Toto řešení je velmi vhodné pro použití u bioplynových stanic a čistíren odpadních vod. Zde bývá požadováno zálohování v případě výpadku sítě. V případě výpadku kogenerační jednotka nastartuje na zemní plyn, jehož dodávka není závislá na napájení z elektrické sítě. Poté začne kogenerační jednotka napájet zařízení nezbytná pro dodávku bioplynu. Následně dojde k přepnutí paliva.

Požadavkem zákazníka bylo zachování provozu KGJ na zemní plyn a zároveň na bioplyn. Přepínání mezi oběma palivy je možné za provozu KGJ. Zároveň měla KGJ dle požadavku zákazníka umožnit provoz v ostrovním režimu.

Standardně je v KGJ spalován bioplyn. Při výpadku el. sítě by za normálních okolností došlo i k výpadku dmychadel které zabezpečují dodávku bioplynu pro spalování v KGJ. Došlo by tedy k výpadku provozu KGJ.

V případě výpadku el. napájení z distribuční sítě naše řešení umožňuje start KGJ na zemní plyn, a navíc v ostrovním režimu (bez el. napájení z distribuční sítě). Po zprovoznění dmychadel zabezpečující dodávku bioplynu do KGJ je možné provést záměnu paliva za provozu KGJ – ze zemního plynu na bioplyn.

Výše uvedené řešení bylo naší společností realizováno včetně veškerého dopojení na stávající potrubí a elektroinstalaci zákazníka. Veškeré práce související s instalací, uvedením do provozu a zkouškami KGJ byly provedeny ve velmi krátkém časovém úseku – 2 týdny.