Historická modernizace českého teplárenství díky podpoře EU

1 min čtení

Obsah článku

    V oblasti energetiky se Česká republika dočkala významného milníku. Evropská komise schválila podporu pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET), což představuje historicky největší modernizaci českého teplárenství. Tento krok je klíčový pro dekarbonizaci a přechod k udržitelnějším zdrojům energie.

    Kogenerační jednotky se tak stávají stále důležitějšími v rámci energetického mixu. Díky finanční podpoře od EU může dojít k jejich rozšíření, což pomůže nahradit stávající uhelné zdroje a snížit emise skleníkových plynů.

    S odchodem od uhlí se Česká republika musí zaměřit na výstavbu nových, efektivnějších zdrojů energie. Plynové kogenerační zdroje mají potenciál pokrýt významnou část této potřeby a přispět k energetické nezávislosti země.

    Tento článek zdůrazňuje význam podpory EU pro energetický sektor v Česku a poukazuje na příležitosti, které se otevírají pro teplárny a další energetická zařízení. Je to krok vpřed k dosažení cílů v oblasti udržitelnosti a modernizace infrastruktury..

    Více zde: Evropská komise otevřela dveře historicky největší modernizaci českého teplárenství – TZB-info