CHP Unit Configurator

We will quickly and clearly guide you through the extensive range of the GENTEC CHP units and help you choose the right one according to your specifications.

CONFIGURE CHP units GENTEC

KGJ v CZT Holýšov

Kogenerační jednotka KE-MTUNG 1000 s největší elektrickou účinností na trhu v ČR vyrábí elektřinu a teplo v Holýšově.

Společnost GENTEC CHP, s.r.o. na jaře roku 2021 řádně zkolaudovala instalaci kogenerační jednotky, kterou dodávala jako generální dodavatel díla do kotelny CZT v západočeském Holýšově. Kogenerační jednotka má potenciál k provozu v nočních hodinách díky provedeným protihlukovým opatřením. Kogenerační jednotka KE-MTUNG 1000 o výkonu 999kWe a 1066kWt je spolu se stávajícími plynovými kotli zapojena paralelně do nových ležatých akumulačních nádrží o celkovém objemu cca 115 m3. Odpadní teplo z okruhu LT je využito k předehřevu ventilačního vzduchu ve strojovně KGJ a v přilehlé kotelně.  Instalace KGJ představuje pro obyvatele Holýšova stabilní, efektivní a ekologický zdroj tepla.